LabourLeaks’a Hoşgeldiniz

Biz kimiz ve ne yapıyoruz

Tamam. Basın sızıntılarının ne olduğunu biliyorsunuz. Bunlar yazılı basının ortaya çıkışı kadar gerilere gider. Meşhur çevrim içi Wikileaks’i de biliyorsunuz, sadece yedi yaşında olmasına karşın internetin yıkıcı ve özgürleştirici kapasitesinin bir parçası haline gelmeyi başardı. Çeşitli kitleler için, belirli amaçlarla ve belirli gruplar tarafından üretilen bu tür basın sızıntılarının sayısı her geçen gün artıyor (http://leakdirectory.org/index.php/Leak_Site_Directory).

Bizler, uzun süredir hem çevrim içi alanda hem de iş yerinde aktif emek eylemcileriyiz. Bazılarımızın ‘şirket gizliliği’ ve ‘yönetsel imtiyaz' politikaları ile bizzat kötü deneyimleri oldu. Kendimiz ve diğer işçi arkadaşlarımız için gerekli bilgileri sergilediğimiz için, bazen disiplin cezası aldık, bazen de işlerimizden çıkarıldık. İşte bu yüzden LabourLeaks’ı (Emek Sızıntıları) yarattık.

LabourLeaks

Bildiğiniz gibi, bizzat yaşamış da olabilirsiniz, iş yerinde (özel veya kamu) yapılan yanlışları açığa çıkaran her hangi bir işçi, geçici işçi veya işsiz işçi, işveren ya da hükümetten gelecek misilleme riskini göze alır. Bu bir zorbalığın, yolsuzluğun, kamu sübvansiyonlarının kötüye kullanılmasının, sarı sendika faaliyetinin, ya da başka bir tür yanlışın rapor edilmesinde olsun böyledir.

Ayrıca, endüstriyel kapitalizmden bilgisayar temelli kapitalizme hızlı geçiş yüzünden, eski pratikler ve işçi ile işveren arasındaki verili güç dengeleri hızla bizler aleyhinde bozulmaktadır. Büyük Birader her zaman en önemli bilgileri bizden esirgemiş, bizleri izlemiş ve kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Bilgisayarlaşma Büyük Biraderin yöntemlerini iyiden iyiye geliştirmiştir. Şirketlerin, yöneticilerin ve devlet birimlerinin bizleri gözetlemek için iş yerinde ve dışarıda bir çok aracı vardır.

Fakat, siber-alem aynı zamanda -Wikileaks'in gösterdiği gibi - önemli bir karşı gücü de temsil ediyor. Her ne kadar bizi gözetim ve denetim altında tutmak isteseler ve hayati bilgilere erişimimizi engelleseler de, bu mekanizmayı tersine işletmek mümkündür.

Bilgiyi kamuya açtığımızda demokrasiyi yanımıza almış oluruz, ki bu kamuyu ilgilendiren (gerek iş yeri, şirket, veya devlet ile alakalı) konularda önemli bilgilere kamunun direk erişimi sayesinde şeffaflık ilkesinin gerçekleşmesi demektir. İş yerinde sağlık ve güvenlik, çalışma koşulları ve iş güvencesi, öz-örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi hayatlarımızı ilgilendiren konular hakkında bizlerin ürettiği toplumsal 'gücü' elinde bulunduranların iddialarına güvenemeyiz.

Şuna inanıyoruz ki, sendikalar, iş konseyleri ve işçileri temsil etme iddiası taşıyan diğer örgütler, böyle bir misyonu ancak temsil ettikleri işçilere ve genel olarak kamuya karşı tam bir şeffaflık ilkesine kendilerini adarlar ve gönüllü ve düzenli olarak kamuya hesap verirler ise etkili şekilde yerine getirebilirler. Bu nedenle, LabourLeaks için işçi temsilcilerinin nasıl çalıştıklarının kamuya açık kılınması diğer bir önemli çalışma konusudur.

Eğer sitemizde duyurmak istediğiniz bir belge veya bilgi varsa, bunu Labourleaks.org bildirimleri bölümünden tarafımıza gönderebilirsiniz.

Gizliliğinizi korumak için, GPG ya da benzer bir yazılım ile birlikte İnternet üzerinde bıraktığınız izlerin takip edilmesini zorlaştıran Tor Tarayıcı Paketini kullanmanızı ısrarla öneriyoruz.

Bu linkte Kamuya açık GPG Anahtarımızı bulabilirsiniz

Bazıları için sitede bir 'kullanıcı' hesabı oluşturarak sızıntı belgeleri kendileri yüklemek kolay olabilir. Çevrim içi kimliğinizi gizlemek için Tor Tarayıcı Paketini kullanmanızı önerdiğimizi tekrar hatırlatıyoruz.

Bize gönderilen belge ve bilgilerin geçerliliğini kontrol ettikten sonra bunları yayınlamadan önce, nereden geldikleri ve kim tarafından gönderildiklerini gösteren izlerin tamamı silinecektir.

LabourLeaks işçi haklarına veya diğer sosyal haklara karşı girişilen saldırılara direnmek ve karşı saldırıya geçmek için tasarlanmış bir araçtır.

Yine de şu an için muhbirlerin tamamen etkili ve garantili bir şekilde korunmasın sağlayan bir mekanizmanın var olmadığımızı vurgulamak zorundayız. Bu da herkesin kendi güvenlik ve gizliliğini korumak için sorumluluk alması gerektiği anlamına geliyor.

Diğer ciddi ihbar siteleri gibi LabourLeaks de gizlilik ilkesi temelinde çalışmaktadır. Kullandığımız sunucu (çevrim içi ve dışı) basın ve ifade özgürlüğü konusunda güçlü şekilde garanti veren bir ülke üzerinden hizmet sağlamaktadır. Bizler de bu ülkeyi ve sunucuyu özellikle ve sürekli olarak takip ediyoruz.

LabourLeaks platformu şirket şeffaflığı konusunda etkili bir araç olma amacına uygun olarak zamanla geliştirilerek yenilenecektir.

Eğer LabourLeaks hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, admin at labourleaks dot org adresine bir mail göndererek isteğinizi bize iletebilirsiniz.